ĐẢNG BỘ KHỐI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tìm kiếm văn bản

Thể loại một lĩnh vực một

Trích yếu nội dung văn bản

27/07/2022

Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM , nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển, kế hoạch hằng năm của Nhà trường; chủ trương phát triển Trường Đại học Nha Trang (ĐHNT) thành đại học hoặc việc sáp nhập với trường đại học khác.

17/06/2021