ĐẢNG BỘ KHỐI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

 • Họ tên: Đoàn Thanh Hà
 • Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường
 • Học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ
 • Email: hadt@buh.edu.vn
 • Họ tên: Nguyễn Đức Trung
 • Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách
 • Học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ
 • Email: trungnd@buh.edu.vn
 • Họ tên: Hạ Thị Thiều Dao
 • Chức vụ: Ủy viên Ban thường vụ, Phó Hiệu trưởng
 • Học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ
 • Email: daohtt@buh.edu.vn
 • Họ tên: Hồ Trần Hùng
 • Chức vụ: Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng phòng TCCB
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Email: hunght@buh.edu.vn
 • Họ tên: Nguyễn Trần Phúc
 • Chức vụ: Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Email: phucnt@buh.edu.vn
 • Họ tên: Lê Ngọc Thắng
 • Chức vụ: Đảng ủy viên, Chánh văn phòng Đảng đoàn
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Email: thangln@buh.edu.vn
 • Họ tên: Nguyễn Thế Bính
 • Chức vụ: Đảng ủy viên, Viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học và công nghệ ngân hàng
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Email: binhnt@buh.edu.vn
 • Họ tên: Hoàng Thị Thanh Hằng
 • Chức vụ: Đảng ủy viên, Trưởng phòng Đào tạo
 • Học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ
 • Email: hanghtt@buh.edu.vn
 • Họ tên: Đặng Đình Tân
 • Chức vụ: Đảng ủy viên, Trưởng Khoa Kế toán Kiểm toán
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Email: tandd@buh.edu.vn
 • Họ tên: Cung Thị Tuyết Mai
 • Chức vụ: Đảng ủy viên, Trưởng khoa Lý luận Chính trị
 • Học vị: Tiến sĩ
 • Email: maictt@buh.edu.vn
1 2