ĐẢNG BỘ KHỐI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

30/12/2021 13:47

Phân công nhiệm vụ

Stt

Người phụ trách

Chức vụ

Nội dung công việc

Phân công các đồng chí  ủy viên Ban thường vụ

1

Đoàn Thanh Hà

Bí thư, Chủ tịch Hội đồng trường

Phụ trách chỉ đạo chung, chịu trách nhiệm chính về công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, công tác xây dựng Đảng; công tác tổ chức cán bộ; phụ trách công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chịu trách nhiệm trước Đảng ủy Khối ĐHCĐ Thành phố Hồ Chí Minh và Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước về công tác lãnh chỉ đạo của Đảng bộ Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh; trực tiếp chỉ đạo Văn phòng Đảng ủy, Ban Tổ chức, sinh hoạt tại Chi Bộ Phòng Tài chính – Kế toán và dự sinh hoạt, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc.

2

Nguyễn Đức Trung

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng - Phụ trách Trường

Phụ trách chỉ đạo công tác đào tạo đại học, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; trực tiếp sinh hoạt, chỉ đạo Chi bộ Khoa Ngân hàng và dự sinh hoạt, chỉ đạo Chi bộ phòng Tổ chức cán bộ, Chi bộ Bộ môn toán kinh tế, Chi bộ Khoa Quản trị kinh doanh, Chi bộ Khoa Hệ thống thông tin quản lý; chỉ đạo trực tiếp Đoàn Thanh niên trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM, Hội Sinh viên.

3

Hạ Thị Thiều Dao

Ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch Công đoàn, Phó Hiệu trưởng

Phụ trách các hoạt động liên quan đến công tác sinh viên, Công đoàn về phương hướng nhiệm vụ, tư tưởng, tổ chức, nhân sự và các hoạt động của Đoàn thể, tham gia vào công tác của ủy ban kiểm tra Đảng ủy; sinh hoạt tại Chi bộ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng và dự sinh hoạt, chỉ đạo Chi bộ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Chi bộ Thư viện, Chi bộ Công tác sinh viên.

4

Hồ Trần Hùng

Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Phòng tổ chức cán bộ

Phụ trách công tác nghiệp vụ Ban Tổ chức; chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra và sinh hoạt, trực tiếp sinh hoạt, chỉ đạo Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ và dự sinh hoạt, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc.

Phân công các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành

1

Nguyễn Trần Phúc

Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng

Phụ trách công tác nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học, giám sát chủ trương, nghị quyết của đảng về thực hành tiết kiệm trong Trường; trực tiếp chỉ đạo Chi bộ Khoa Sau đại học, phòng Quản lý công nghệ thông tin, Chi bộ Trung tâm đào tạo và sinh hoạt tại Chi bộ Phòng Đào tạo.

2

Đặng Đình Tân

Đảng ủy viên, Trưởng Khoa Kế toán – Kiểm toán

Phụ trách công tác giám sát dân chủ cơ sở trong đơn vị và tham gia vào các Ban của Đảng, sinh hoạt tại Chi bộ Khoa Kế toán – Kiểm toán và dự sinh hoạt, chỉ đạo các Chi bộ Khoa kế toán Kiểm toán, Chi bộ Khoa Ngoại ngữ.

3

Cung Thị Tuyết Mai

Đảng ủy viên, Trưởng Khoa Lý luận chính trị

Phụ trách Ban Tuyên giáo, Dân vận, chỉ đạo công tác triển khai, thực hiện Chỉ thị 05, phong trào thi đua Dân vận khéo, trực tiếp dự sinh hoạt, chỉ đạo Chi bộ Khoa Lý luận chính trị.

4

Nguyễn Thế Bính

Đảng ủy viên, Phó Trưởng Khoa Tài chính

Tham gia Ban Tuyên giáo; sinh hoạt tại Chi bộ Viện nghiên cứu khoa học và công nghệ ngân hàng, chỉ đạo Chi bộ Khoa Tài chính, Chi bộ Viện Nghiên cứu Khoa học và công nghệ ngân hàng.

5

Hoàng Thị Thanh Hằng

Đảng ủy viên, Trưởng phòng Đào tạo

Thực hiện phụ trách phòng Đào tạo, tham gia sinh hoạt Đảng và chỉ đạo chi bộ phòng Đào tạo

6

Võ Song Toàn

Đảng ủy viên, Phó Trưởng Khoa Luật kinh tế

Tham gia Ban Tuyên giáo; sinh hoạt tại Chi bộ Khoa Luật kinh tế và dự sinh hoạt, chỉ đạo Chi bộ Khoa Luật kinh tế và Chi bộ Khoa Kinh tế quốc tế.

7

Lê Ngọc Thắng

Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Phụ trách Bộ phận Văn phòng Đảng ủy; tham gia vào công tác giám sát dân chủ cơ sở trong đơn vị và các Ban của Đảng; sinh hoạt tại Chi bộ Sinh viên 2 và dự sinh hoạt, chỉ đạo Chi bộ Sinh viên 2.

8

Ngô Thị Xuân

Đảng ủy viên, Phó Trưởng phòng TVTS & PTTH

Phụ trách và sinh hoạt tại Chi bộ Sinh viên 1.

9

Nguyễn Mạnh Hùng

Đảng ủy viên, Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán

Phụ trách công tác tài chính cho Đảng ủy; sinh hoạt tại Chi bộ Phòng Tài chính – Kế toán và dự sinh hoạt, chỉ đạo Chi bộ Phòng Tài chính – Kế toán và Chi bộ Phòng Quản trị tài sản.

Bài viết liên quan