ĐẢNG BỘ KHỐI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thông tin liên hệ

  • Văn phòng
  • Địa chỉ: 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại: (028) 38 291901
  • Hotline: (028) 38 212 430
  • Email: hoidongtruong@buh.edu.vn

Gửi liên hệ

* : Nội dung bắt buộc điền