ĐẢNG BỘ KHỐI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

01/12/2021 16:04

Giới thiệu Đảng bộ trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

Đảng bộ Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Đảng ủy) được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ chi bộ Ngân hàng Trung ương, Đảng bộ Học viện Ngân hàng – Phân viện Thành phố Hồ Chí Minh, thành lập ngày 16/12/1976 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 20/8/2003, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 174/2003/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở Phân viện Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Học viện Ngân hàng. Đây là năm tên gọi Đảng bộ Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh ra đời, đánh dấu trang mới trong lịch sử hình thành, phát triển của Đảng bộ Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 20/01/2021, Đảng bộ Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với tập thể Đảng ủy có 13 đồng chí; tại Hội nghị Đảng ủy lần thứ I, Đảng ủy đã bầu đồng chí Đoàn Thanh Hà – Chủ tịch Hội đồng trường giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu, lãnh đạo, là hạt nhân trung tâm đoàn kết của Đảng ủy. Trên cơ sở kết quả của Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất đồng ý ra Quyết định chuẩn y Đảng ủy Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tại Quyết định số 62-QĐ/ĐUK, ngày 17/02/2021.

Tiếp bước truyền thống, lịch sử luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị trong quá trình lãnh đạo các hoạt động của Đảng, nhiều năm liền Đảng bộ Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh được Đảng ủy cấp trên đánh giá là Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đảng bộ đã lãnh đạo Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một trong những trung tâm hàng đầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực kinh tế, tài chính - ngân hàng. Từ mái trường này, hàng nghìn cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ đã và đang có mặt trên khắp mọi miền tổ quốc với những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Cùng với sự lớn mạnh của đất nước, xu thế của thời đại, mục tiêu phát triển của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh là trở thành một đại học đa ngành khối kinh doanh quản lý, trong đó ngành kinh tế tài chính – ngân hàng là mũi nhọn. Tạo lập môi trường giáo dục thân thiện, đào tạo con người phát triển toàn diện về tri thức – đạo đức – kỹ năng với lý tưởng sống cao đẹp, cống hiến và phụng sự tổ quốc, nhân dân, góp phần hình thành thế hệ công dân toàn cầu.