ĐẢNG BỘ KHỐI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

07/04/2021 10:52

Ban Thường vụ Đảng ủy

Stt

Người phụ trách

Chức vụ

Nội dung công việc

Phân công các đồng chí  ủy viên Ban thường vụ

1

Đoàn Thanh Hà

Bí thư, Chủ tịch Hội đồng trường

Phụ trách chỉ đạo chung, chịu trách nhiệm chính về công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, công tác xây dựng Đảng; công tác tổ chức cán bộ; phụ trách công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chịu trách nhiệm trước Đảng ủy Khối ĐHCĐ Thành phố Hồ Chí Minh và Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước về công tác lãnh chỉ đạo của Đảng bộ Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh; trực tiếp chỉ đạo Văn phòng Đảng ủy, Ban Tổ chức, sinh hoạt tại Chi Bộ Phòng Tài chính – Kế toán và dự sinh hoạt, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc.

2

Nguyễn Đức Trung

Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng phụ trách

Phụ trách chỉ đạo công tác đào tạo đại học, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; trực tiếp sinh hoạt, chỉ đạo Chi bộ Khoa Ngân hàng và dự sinh hoạt, chỉ đạo Chi bộ phòng Tổ chức cán bộ, Chi bộ Bộ môn toán kinh tế, Chi bộ Khoa Quản trị kinh doanh, Chi bộ Khoa Hệ thống thông tin quản lý; chỉ đạo trực tiếp Đoàn Thanh niên trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM, Hội Sinh viên.

3

Hạ Thị Thiều Dao

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Hiệu trưởng

Phụ trách các hoạt động liên quan đến công tác sinh viên, Công đoàn về phương hướng nhiệm vụ, tư tưởng, tổ chức, nhân sự và các hoạt động của Đoàn thể, tham gia vào công tác của ủy ban kiểm tra Đảng ủy; sinh hoạt tại Chi bộ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng và dự sinh hoạt, chỉ đạo Chi bộ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Chi bộ Thư viện, Chi bộ Công tác sinh viên.

4

Hồ Trần Hùng

Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Phòng tổ chức cán bộ

Phụ trách công tác nghiệp vụ Ban Tổ chức; chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra và sinh hoạt, trực tiếp sinh hoạt, chỉ đạo Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ và dự sinh hoạt, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc.